Påmeldingskjema for kurs!

Fyll inn dit telefon nummer
Hvis noen andre skal betale for ditt kurs fyll inn navn , adresse og evt org nr
Velg datoen for start på ditt ønsket kurs.

Hvis du opplever problemer så ring oss på tlf: 63 85 77 11

OBS det er viktig at man fyller inn den koden som vises under. Det er muligheter for å få ny kode, Få koden opplest eller klikk på spørsmåls tegnet hvis du får feil melding .

Skjema er ikke sendt inn før du får frem bekreftelsen på at skjema er innsendt!

Vilkår: Når vi har mottatt påmeldingsskjemaet ditt, vil du motta et brev fra oss som inneholder alt du trenger å vite om kurset, en innbetalingsblankett på kursavgiften og eventuelt overnatting. Påmelding er bindende. Det betyr at kursavgiften må betales selv om du trekker deg fra kurset. Unntak ved sykdom med legeattest. Kursavgiften må være betalt i henhold til forfallsdato, med mindre annet er avtalt.